Työpaja

Mikä ihmeen (ja kumman) työpaja?

Nuorisotakuu tarkoittaa sitä, että jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi ilmoittautumisesta.

Työttömäksi työnhakijaksi ilmoittaudutaan TE-toimistoon.

Nuorisotakuun osalta vammaisen tai pitkäaikaissairaan nuoren kohdalla toimitaan samalla tavalla kuin vammattoman tai ei-pitkäaikaissairaan kohdalla. 

Sosiaalipalvelujen asiakkuus ei poissulje oikeutta nuorisotakuun mukaisiin palveluihin.

(TEM 2018)

Näinhän sen lain mukaan pitäisi mennä.


Meil kans! -Ihme ja Kumma

Ihme ja Kumman työpajan tavoitteena on tarjota mahdollisimman monelle nuorelle ja nuorelle aikuiselle paikka työpajalta.

Onnistumiset työpajalla avaavat polun työkokeilun kautta ensimmäiseen työsopimukseen kanssamme ja parantavat nuoren mahdollisuuksia jatko-opiskeluun tai työllistymiseen avoimilla työmarkkinoilla.

Lyhyesti:

Työpajalla opetellaan arjen- ja sosiaalisia taitoja, harjoitellaan itsenäistä – ja ryhmätyöskentelyä sekä vastuun ottamista.

Pajalaisille tarjotaan mm. ensiapu-, päihde-, pelastustoimi ja kielikoulutusta.

Samoin on mahdollisuus tarvittaessa suorittaa hygieeniapassi.

Työkokeilusopimus solmitaan TE-toimiston kanssa ja työkokeilun aikana perehdytään käytännössä ammatillisten taitojen sekä tietojen kasvattamiseen.

Ensimmäinen työsopimus pyritään solmimaan onnistuneen työkokeilun päätteeksi.

Työsuhteessa nuoren ammattitaitoa sekä itsevarmuutta pyritään kasvattamaan nousujohteisesti, samoin kuin kykyä itsenäiseen työskentelyyn erillaisissa olosuhteissa ja tilanteissa.

Aktiivisesti käynnistetään myös mahdollisen työ-/opiskelupaikan etsintä nuorelle oman toimintamme ulkopuolelta.

Uutta syksyllä 2020 – opinnollistaminen

Opinnollistaminen eli näyttöihin perustuva ammattitutkinnon tai sen osien suorittaminen käynnistyy Ihme ja Kummassa syksyllä 2020  yhteistyössä Ammattioppilaitos Rasekon kanssa.

Tavoitteena on näin tarjota nuorille mahdollisuus yleistä tasoa olevan ammattitutkinnon (tai sen osien) suorittamiseen ja näin parantaa mahdollisuuksia työllistymiseen.

Niinikään hankeen tavoitteena on muokata ja parantaa työpajan valmiuksia ja toimintaa vastaamaan entistä enemmän nuorten tarpeita.


Yhdenvertaisuus ja yhdenvertaiset mahdollisuudet työllistymiseen ovat lähtökohtana koko työpajatoiminalle.

Lähtökohdat ovat monen nuoren kohdalla erilaiset, mutta ajalla, kärsivällisyydellä, kokeiluilla ja ennakkoluulottomuudella pyrimme löytämään oman polun työelämään.

Erilaisuus on rikkaus, ei rikos
Anais Lehdonvalo 2017

Pystymme tarjoamaan kohderyhmämme nuorille nuorisotakuun mukaisia työpaja-, työkokeilu-, opiskelu- ja työpaikkoja.

Riippumatta siitä, oletko eläkkeellä vai et.

Me emme kysele diagnooseja vaan olemme kiinnostuneet tiedoista, taidoista sekä unelmista.

Tervetuloa työpajalle!