IHME ja KUMMA pähkinänkuoressa

Ihme ja Kumma aloitti toimintansa syyskuussa 2015. Syksyllä 2016 toiminta siirrettiin Salon Vaijereilta Ihme ja Kumma Tuki ry:lle, joka nyt vastaa työpajan ylläpidosta ja kehittämisestä.

Toiminnan lähtökohtana on alusta alkaen ollut, että ”asiat voi tehdä toisinkin”. Systeemit tulee olla luotuja ihmisille ja ihmisten erilaisiin tarpeisiin, eivätkä ne saa ”pakottaa” ihmisiä olemassa olevaan systeemiin sekä systeemin tarpeisiin.

Tämä ajatusmalli on pyritty huomioimaan toiminnan eri vaiheissa ottamalla huomioon mukanaolijoiden omat tiedot, taidot, vahvuudet sekä mielenkiinnon kohteet.

Mahdolliset rajoitteet ovat vain hidasteita, eivätkä saa olla unelmien toteuttamisen esteenä. Kaikkia kohdellaan tasa-arvoisesti sukupuolesta, iästä tai taidoista riippumatta. Jokaisen oma ääni on tärkeä.

Toiminnan kantavana teemana onkin ollut tasa-arvoisuus, yhdenvertaisuus ja ennakkoluulottomuus. Vain tekemällä oppii ja lopputulos on aina parasta mahdollista.

Yhdessä tekemisen riemu ja yksilösuoritusten onnistumiset kantavat pitkälle ja antavat uskoa tulevaan. Ja jos yksin ei oikein onnistu, niin yhdessä varmasti. Mikään ei ole mahdotonta, kunhan vain annetaan mahdollisuus oppia ja yrittää.

Lähtökohtaisesti kaikki työpajaan mukaan tulevat omaavat täydellisen erilaiset vahvuudet, jotka pyritään huomioimaan toimintaa suunniteltaessa sekä ohjaavaa henkilökuntaa palkattaessa. Toiminnan suunnittelun, rahoituksen ja toteuttamisen kannalta tämä on haastavaa, koska on mahdotonta ennakkoon tietää toimintaan mukaan lähtevien tiedon, taidon tai kokemuksen laatua sekä määrää. Ensimmäisen vuoden yhteiset kokemukset vasta määrittelevät henkilön toiminnan laadun ja laajuuden.

Ihme ja Kumma työpaja koostuu neljästä elementistä.

”Kaupunkiolohuone”, jossa opetellaan arjen askareita, sosiaalisia taitoja sekä kommunikaatiota.

”Etumatka” tuo mukaan työelämään sekä yhteiskuntaan liittyviä kursseja, koulutusta ja harjoitusta.

ET eli ensimmäinen työpaikka” tarjoaa TESn mukaisen työpaikan eri ammattialueilla sekä vertaisohjaajana.

”Etsivä nuorisotyö 2018” pyrkii tiedottamaan ja opastamaan nuoria opiskelunsa päättäneitä työpajan tarjoamista mahdollisuuksista sekä olla valinnanvapauden mukaisesti tarjoamassa vaihtoehtoa nuorelle tämän polulla työelämään.

Ihme ja Kumma Tuki ry on myös työpajalaisten oma yhdistys. Ensimmäisen vuoden jälkeen heille myönnetään yhdistyksen kunniajäsenyys ja he osallistuvat yhdistyksen kokouksiin sekä päätöksentekoon.