ET-Projekti

Ensimmäinen työpaikka, matalan kynnyksen työllistäjä.
Projektissa pyritään ensisijaisesti löytämään henkilölle oikea työpaikka työpajatoiminnan ulkopuolelta. Kaikki eivät kuitenkaan ole valmiita tai halukkaita siirtymään toisaalle, joten Ihme ja Kumman ET-projekti työllistää heidät työehtosopimuksen (PAM) mukaisin ehdoin.

Tarjolla olevat työtehtävät ovat monipuolisia ja niitä räätälöidään henkilön omia taitoja ja mieltymyksiä vastaaviksi. ET-Projektin työntekijät toimivat aina oman työtehtävän ohella myös vertaisohjaajina, koska heillä on omien kokemustensa kautta siihen paras mahdollinen ammattitaito.